Why I am a Christian?

Чому я християнка?
Було б дивно, якби в своєму в блозі я не торкнулась теми, яка є центральною в моєму житті. Знаю, що багато людей не розуміють, хто такі християни, і чому вони хочуть себе так називати. Тому, намагаючись зробити це якомога більш стисло та зрозуміло, я спробувала відповісти на декілька найпоширеніших запитань стосовно своєї віри, переконань, світогляду, життєвої позиції чи називайте це як хочете)

Why I am a christian?
Is it naturally that I’ve decided to write about the main theme of life in my blog. I know that lots of people don’t understand who are the christians and why do they want to be them. So, I’ve tried to answer the most common questions about my faith, belief, ideology, life position or whatever you like to say)

Хто Такий Христос?
Розкриваючи питання “чому я християнка”, на початку найкраще було б розібратись, хто такі християни. Але це неможливо зробити, не зрозумівши, Хто Такий Христос. Звісно, я публікую цей пост напередодні Пасхи не випадково, адже це той час, коли люди хоча б на хвилинку, та й замислюються про Ісуса.
Отож, Христос – це Той, Хто вирішив залишити небеса, де Він царює, заради мене.  Той, Хто вирішив стати звичайнісінькою людиною і прожити абсолютно не розкішніше та доволі важке життя заради мене. Той, Хто був жорстоко розп’ятий на хресті заради мене. Він є святим, праведним, бездоганним, і при цьому вирішив забрати на Себе всі мої провини, сором, страх. І після ганебної смерті мій Ісус тріумфально воскрес, показавши всьому світу, що Він переміг. Звучить доволі фантастично, але таким є Бог: надприроднім, дивовижним)
Він є Той, завдяки Кому я живу щасливим життям і знаю, що ніколи не залишусь сама. Він є Той, хто любить мене так, як ніхто інший не може любити взагалі.

Who is Christ?
It’s better to understand who are the christians before the answering the question “why I am a christian?”. But it is impossible without understanding Who is Christ. Of course, it’s not an coincidence that I’m writting this post  on the eve of Easter. I know that it is the time, when everybody remembers Jesus at least for a minute.
So, Christ is the One Who have decided to leave the heaven (His Kingdom) for me. The One Who have decided to become a simple man and to live not luxurious but hard life for me. The One Who was cruelly crucified  for me. Although He is holy, righteous and perfect, He’ve took away all my guilty, shame and fear And after this disgraceful death my Jesus rose for everyone to see that He has conquered. It sounds so fantastically but it is God – supernatural and amazing)
I live happily thanks to Him. And I know that I would never be alone. He is the One Who loves me the way no one else can do at all.

Хто такі християни?
Ось тепер зовсім не важко зрозуміти, хто такі християни. Це ті люди, які вирішили стати послідовниками, учнями Христа, після того, як принаймні частково зрозуміли, Хто Він такий і що зробив для них.
Бути християнином – це природнє бажання. Воно спонукається вдячністю Ісусу за те, що Він подарував можливість вічно бути поряд із Ним, як зараз, так і після смерті (а не навпаки – називати себе християнами зі страху потрапити в пекло ; )

Who is a christian?
Now it’s not a problem to understand who are the christians. They are people, who’ve decided to become followers of Jesus, His disciples. It happened after realising Who is He and what has He done.
Becoming a christian is a natural desire. It caused by the appreciation of the gift Jesus has given – an eternal life with Him now as well as after death (but not claiming yourself a christian ’cause of an afraid of hell ; )

У чому зміст?
Що значить бути християнином? В “двох словах” – любити Бога та любити людей, бо Він їх любить)
Перша частинка полягає у прославленні Господа. Тобто робити все якнайкраще заради Нього, співати для Нього, розмовляти з Ним у молитвах, читати Біблію, щоб зблизитись із Ним 😍
Стосовно другого пункту, на практиці це, очевидно, не так вже й просто, як на словах) Але це не наша турбота! Якщо Ісус каже, що треба любити інших, Він і допомагає це робити. У жодної людини на світі не зможе виникнути безумовна любов до тих, хто не відповідає взаємністю, якщо її не дасть Ісус. А щоб це сталось, варто просто попросити Його ; )

What is the matter?
What does it mean to be a christian? In a nutshell it consists of loving God and loving people, because He loves them)
The first part is about praising the Lord. Namely all the time to do all the bests for Him, to sing for Him, to speak with Him in the prayers, to read the Bible in order to become closer to Him 😍
With regard to the second point, it’s apparently more difficult to do in practice than to tell) But just do not care about it! When Jesus tells to do something, He always helps with it. No one can love unconditionally unless Christ gives this love. And if you want to have it, just ask Him ; )

Що трапилось у моєму житті такого, що я стала християнкою?
А нічого : ) Я народилась в сім’ї, яка завжди вважала Бога головним, і для мене це є нормою з раннього дитинства.
Я не була з тих дітей віруючих батьків, які не хочуть ходити в церкву, вважають, що їм надзвичайно не пощастило, адже їхня сім’я не така як у всіх нормальних людей (а моя справді не така)) і т. д. Мої батьки були місіонерами – присвятили значну частину свого життя служінню Богу та іншим людям. Я бачила, що для них це важливо, тому зрозуміла, що значить це таки справді важливо)
З іншого боку, ніхто ніколи в житті мені не казав: “Катя, ти повинна вірити в Бога! Ти повинна бути християнкою! Ти повинна ходити в церкву!”. Я завжди знала, що з Богом треба розмовляти, і, оскільки це робила, бачила, що Він відповідає. Отже, й доводити щось мені не було потреби)
Звісно, не завжди все було супер просто , але те, що я не розуміла раніше, почала розуміти з часом. І те, що не розумію зараз, зрозумію колись ; )

What happened with me before becoming a christian?
Just nothing ; ) I was born in a family, where God has always been the main person, it’s a rule for me since early childhood.
I wasn’t that kind of children from christian families, who don’t want to go to church, think that their family is their ill luck ’cause it is “not the kind all the normal people have” (and it’s really true with mine)) and so on. My parents were the missionaries, that means to dedicate a considerable part of a life to serving God and people. I saw that it is important for them and decided that it really is)
On the other hand, anybody have never told me something like “You must believe in God! You must to be a christian! You must go to a church!”. I’ve always known that I have to speak with God. And as I did it, He answered. So there wasn’t need to prove me something)
Of course, everything was not super easy, but the things, which I didn’t understand earlier, I’ve started to understand over time. And the things, which I don’t understand now, I’ll understand later ; )

Чому я залишаюсь християнкою?
Гаразд, як я до такого докотилась (а точніше і не відкочувалась) зрозуміло. Але чому мені це досі прикольно? Ніхто ні до чого не зобов’язує, “моя жизнь – мои правила”, “візьми від життя усе” і т.д. Який зміст витрачати стільки часу і уваги якомусь світогляду, коли ти молодий (та ще й не можеш бути впевненим, що Той Бог взагалі існує)?
Почну з кінця:
1.) впевненою бути МОЖУ) Коли мені було справді погано, жодна реальна людина у світі не підтримувала мене так, як Ісус. І жодна реальна людина не наділила мене такою кількістю подарунків, як Ісус. Я зараз говорю не про щось абстрактне (наприклад, вічне життя). Насправді я навіть не можу пригадати усіх численних випадків, коли Бог робив те, про що я просила Його в молитвах. І навіть коли я не просила, часом траплялось те, чого мені хотілось глибоко в серці)
2.) за декілька років Бог і церква дали мені стільки можливостей для реалізації і саморозвитку, скільки я не отримала би за такий час більше ні від кого (я в цьому не сумніваюсь). Бог дав мені можливість спілкуватись і дружити з тими людьми, з ким я можу бути собою. І з ними мені так добре і весело, що я просто не хочу ніякого “брати-від-життя-усього”)
3.) і найважливіше – Бог, який створив Всесвіт, панує над усім живим і мертвим, знає все, може все, був є і буде більшим понад усе, любить мене і хоче завжди бути зі мною… ЧИ Я Ж ДУРНЕНЬКА ВІДМОВИТИСЬ ВІД ТАКОГО ЩАСТЯ? 😀

Why I am still a christian?
Okay, it’s clear now how I’ve became a christian. But why I am still interested in it? Nobody forces me, “my life – my rules”, “live to the fullest” etc. Why to waste time and attention to some ideology when I am so young? Moreover, I don’t even can be sure that This God exists at all.
Well, I’ll begin with the end:
1.) I DO CAN be sure) When I was feeling awful indeed, any real person in whole world couldn’t support me the way Jesus did. As well as any real person didn’t presented me the amount of gifts as Jesus did. I am not telling about something abstract (e.g. eternal life).  Actually I don’t even can remember all of the numerous times when God answered my wishes I’ve prayed about. Furthermore, sometimes when I didn’t even tell Him, He realized the desires from the depth of my heart)
2.) during a few years God and the church have given me as many opportunities for self-expression and self-development, as nothing else could do (I have no doubts). God have also introduced me those people, with whom I can be myself and feel free. And it so fun for me to just spend time together with them, that nothing else is needed)
3.) and the topmost: God, Who created the Universe, the Lord of all, Who knows everything, Who can do anything, Who was, is and will me above all all the time, loves me and wants to be always with me… AM I A FOOL TO REFUSE THIS HAPPINESS? 😀

Звісно, що в декілька абзаців просто нереально вмістити всю суть християнства. Тому, якщо тобі здалось щось незрозумілим, неправильним, чи просто зацікавило якесь питання, напиши мені про це)
А наостанок, бажаю всім гарного свята та усвідомлення, чому воно присвячене)
В неділю всі бігом в церкву! Ту, в якій вам добре) Якщо вам не добре в ніякій, то ви або просто ще її не знайшли, або проблема не в ній,  а у вас (як правило, другий варіант більш поширений ; )
Я піду в цю ♥

Of course, it is impossible to write everything about the christianity in a few paragraphs. So, if you found anything is unclear/wrong or you’ve just interested in some issue, write me about it)
Finally, wish you all have nice holidays full of understanding what are they about)
Go to the church on Sunday! To the one you like. If you don’t like any of them, you might haven’t managed to find it yet or just have the problem within you, not them (as a rule, the second version is more common ; )
I’m going to this one ♥

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s